Triq L'Esperanto, The Corner, Flat 15,
Msida, Malta, MSD-2013